Kurs Instruktor Żeglarstwa

+ Instruktor ISSA

Termin: 30.05 (sobota) - 07.06 (niedziela) - 9 dni

W związku z niewielką ilością dobrze wyszkolonych żeglarzy jachtowych zmuszeni zostaliśmy do prowadzenie selekcji na kursy wyłącznie wśród absolwentów naszych kursów żeglarskich.

Jeśli jednak czujesz, że potrafisz żeglować na bardzo wysokium poziomie, to zapraszamy do działu kontakt.

 

Żeglarz jachtowy jako uczestnik kursu

Według nowych przepisów szkoleniowych już żeglarz jachtowy może zostać Instruktorem Sportu w dyscyplinie żeglarstwo oraz Instruktorem ISSA (International Sailing Schools Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich). Jest to bardzo duże ułatwienie, bowiem nie trzeba już posiadać 3-letniego stażu żeglarza jachtowego, czy też stopnia morskiego sternika jachtowego.

 

 

Opis szkolenia:

Jeśli dobrze pływasz jachtem, masz patent żeglarza i chciałbyś pracować na obozach i rejsach żeglarskich na Mazurach, to właśnie dla Ciebie jest ta oferta!

Ustawodawca polski wyszedł naprzeciw oczekiwaniom tych, których pasją jest żeglarstwo śródlądowe. Tzw. „ustawa deregulacyjna” pozwala, aby uzyskać kwalifikacje do szkolenia załóg na Mazurach wystarczy:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określonych w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

 

Jako szkoła żeglarstwa wymagamy także od potencjalnych uczestników naszego kursu dobrej umiejętności żeglowania, zapału oraz minimum stopnia Żeglarza Jachtowego.

Posiadając patent Instruktora Sportu w dyscyplinie żeglarstwo możesz ubiegać sie o pracę na obozach żeglarskich. Kurs instruktorski przygotowuje do przekazywania wiedzy, wiec przyjeżdżając musisz być dobrze wyszkolony z zakresu wiedzy i umiejętności na stopień Żeglarza Jachtowego. My nauczymy Cie jak tę wiedzę przekazać.

Stopień Instruktora Sportu w dyscyplinie żeglarstwo jest wydawany przez Szkołę Żeglarstwa Gertis, natomiast certyfikat Instruktora ISSA wydawany jest przez federację ISSA Poland. Wysoki poziom naszych szkoleń pozwala posiadaczowi znaleźć pracę na obozach żeglarskich w większości firm na Mazurach - m. in. Róża Wiatrów, Kliwer.

 

Program:

Program na stopień Instruktora Sportu jest autorskim programem stworzonym przez instruktorów Szkoły Żeglarstwa Gertis w oparciu o program szkolenia na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ.

Podczas szkolenia zrealizowany zostanie pełen teoretyczny i praktyczny kurs na stopień Instruktora Sportu. Stopień ten uprawnia do prowadzenia zajęć szkoleniowych na obozach i rejsach żeglarskich oraz do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej.Kadra:

Dobrochna Nowak
Robert Jakóbczak
Marek Makowski
Marcin Krzywonos

Każdy z instruktorów posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i umiejętności do przeprowadzenia kursu na stopień Instruktora Sportu. Każdy z członków naszej kadry posiada stopnie: Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Instruktor Sportu w dyscyplinie żeglarstwo, Instruktor Sportu w dyscyplinie sporty motorowodne. Poza tym jesteśmy pasjonatami i aktywnie praktykujemy żeglarstwo :).

 

Jachty:

Kurs odbędzie się na najbardziej popularnym jachcie na Mazurach - Tango 780S! Jego właściwości nautyczne,bezpieczeństwo żeglugi, połączone z komfortem i szybkością do dziś dnia stanowią najlepszą jednostkę do szkoleń na Mazurach! O czym świadczy fakt, że wiele firm do dziś dnia używa ich do szkoleń.

W ofercie szkolenia, przewidujemy także manewrówkę na DZ-ecie! Dwumasztowy jacht żaglowy z ożaglowaniem gaflowym jest doskonałym jachtem do praktyki manewrowania jachtem pod żaglami. Jego właściwości, cechy charakterystyczne oraz wykorzystywanie w ubiegłych latach do szkoleń na wyższe stopnie żeglarskie udowadnia, że jest to jacht, który musi zostać użyty podczas szkolenia na stopień Instruktora Sportu

Oferujemy również dla naszych kursantów manewrówkę na prawdziwych klasykach - Omedze lub Laserze! Te lekkie, szybkie i zwrotne jachty to idealne jednostki do przećwiczenia elementów, na które na jednostkach kabinowych zazwyczaj nie zwraca się uwagi.

Oferujemy sprzęt o najlepszym standardzie, sprawdź przed wyborem szkolenia!

 

Miejsce organizacji kursu:

Stacjonujemy w porcie Eko-Marina w Giżycku. Traktując ten port jako nasze centrum, to właśnie wokół niego odbywać się będzie całe szkolenie. Port zapewnia najwyższy standard, z dostępem do sal wykładowych - więcej informacji o portach na stronie: http://www.ekomarinagizycko.pl/.

Część rejsu odbędzie się w postaci rejsu wędrownego na akwenach jezior Niegocin, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Mamry. Taka forma rejsu pozwoli na to, aby nasi kursanci mogli zapoznać się z różnymi portami oraz ze szlakiem. Trasa rejsu będzie ustalana na podstawie warunków pogodowych i organizacyjnych w trakcie rejsu przez KWŻ.

 

Cena:

1090 zł (990 zł dla kursantów Gertisu)


Cena obejmuje:

Praktyczne i teoretyczne szkolenie na stopień Instruktora Sportu i Instruktora ISSA, kadrę instruktorską, sprzęt i materiały szkoleniowe, opłaty portowe (w portach Eko-Marina), paliwo do jachtów. Możliwy nocleg na jachtach!

 

Cena nie obejmuje:

Wyżywienia, noclegów (innych niż na jachtach), opłat za porty (inne porty niż Eko-Marina), opłat wnoszonych do kasy komisji egzaminacyjnej za patent i egzamin (certyfikat Instruktora ISSA - 350 zł, patent Instruktora Sportu - 250 zł).

 

Sposób uzyskania stopnia:

Osoba pragnąca uzyskać stopień Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA powinna:

 

1. Spełnić warunki dopuszczenia do szkolenia wymagane aktualnymi przepisami:

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:

 • mieć ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50 ustawy o sporcie, lub określonych w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

 

2. Spełnić warunki dopuszczenia do szkolenia wymagane standardami szkoły żeglarstwa Gertis:

 • zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia,
 • posiadanie stopnia minimum żeglarza jachtowego,
 • posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

 

3. Ukończyć szkolenie na stopień Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA.

Kurs szkoleniowy zostanie przeprowadzony wg programu Szkoły Żeglarstwa Gertis.

Ukończenie szkolenia (zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych) potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ).

 

4. Spełnić warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego na stopień Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA.

 • ukończenie szkolenia na stopień Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA - poświadczone przez KWŻ tego kursu,
 • wypełnienie i złożenie karty egzaminacyjnej,
 • przedstawienie (do wglądu) oryginałów wymaganych dokumentów:
  • dokument tożsamości,
  • dokument potwierdzający min. wykształcenie średnie,
  • patent żeglarski,
  • wniesienie opłaty za egzamin (cennik).

 

5. Zdać z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy na stopień Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA.

Egzamin jest organizowany i przeprowadzany przez Szkołę Żeglarstwa Gertis. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez Szkołę Żeglarstwa Gertis.

 

Egzamin końcowy na stopień Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA składa się z:

 • metodyki nauczania manewrowania jachtem żaglowym (sprawdzian praktyczny),
 • zagadnień teoretycznych realizowanych w trakcie kursu (egzaminy cząstkowe)

 

6. Wnieść opłatę za wydanie patentu Instruktora Sportu lub/i Instruktora ISSA i dostarczyć 4 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm do patentu (zgodne z przepisami dotyczącymi wydawania dowodów osobistych).

 

7. Odbiór patentu.

Po zatwierdzeniu dokumentacji egzaminacyjnej przez Szkołę Żeglarstwa Gertis, biuro Szkoły Żeglarstwa Gertis wystawia patent Instruktora Sportu i przesyła go na adres podany przez kandydata na karcie egzaminacyjnej. Certyfikat Instruktora ISSA wystawiany jest przez federację ISSA Poland i również wysyłany do kandydata pocztą.

 

 

Linki:

>>> Rezerwacja miejsc


facebook